ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Світлана Іванівна Данило

Анотація


У статті обґрунтовано доцільність та актуальність удосконалення регулювання розвитку роздрібної торгівлі, які полягають в тому, що недостатньо керований розвиток цього виду економічної діяльності призвів до неповноцінного виконання її базових функцій і, навпаки, ефективне регулювання роздрібної торгівлі забезпечує зростання ВРП, збільшення поступлень до бюджету, підвищення зайнятості, покращення якості життя населення та посилення інвестиційної привабливості. Досліджено аспекти підприємництва,  висвітлення сутності підприємництва з притаманними йому характерними особливостями, аналіз роздрібної торгівлі, визначення головних проблем розвитку підприємництва у сфері роздрібної торгівлі.

Акцентовано увагу на нагальних завданнях у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні, ґрунтовно проаналізовано основні тенденції розвитку підприємництва в Україні, виникнення та провадження підприємницької діяльності, окреслені причини основних гальмуючих факторів розвитку підприємництва, відсутності сприятливого середовища для ведення  бізнесу. Оцінені переваги та перспективи інвестиційної привабливості роздрібної торгівлі в Україні. 

Ключові слова


підприємництво; підприємницька діяльність; роздрібна торгівля; роздрібний товарооборот: інвестиційна привабливість: торговельна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Бровкіна Ю. О., (2017) Тенденції та перспективи роздрібної торгівлі в Україні . Молодий вчений. – Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_10_184

Гой І. В., Смелянська Т. П. (2013) Підприємництво. Навч. посіб., Центр учбової літератури

Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року. (2003). № 436-IV, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144. Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Державна служба статистики України. Статистична інформація. Взято з http://www.ukrstat.gov.ua/ .

ДСТУ 4303-2004 Торгівля оптова та роздрібна. Терміни та визначення Взято з http://www.profiwins.com.ua/uk/directories1/dstu4303.html

Крикавський Є. В., (2014) Обґрунтування напрямів розвитку підприємств роздрібної торгівлі України в умовах кризи. Технологический аудит и резерви производства. №5, Харків.

Марцин В.С.,(2008) Економіка торгівлі: Підручник, Знання.

Цивільний кодекс України. Взято з: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бровкіна Ю. О. Тенденції та перспективи роздрібної торгівлі в Україні / Ю. О. Бровкіна // Молодий вчений. – 2017. – № 10. – С. 802-806. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_10_184


Гой І. В. Підприємництво [текст] : навч. посіб. / І. В. Гой, Т. П. Смелянська– К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с.


Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року.  № 436-IV, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144. Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15


Державна служба статистики України. Статистична інформація. Взято з http://www.ukrstat.gov.ua/ .


ДСТУ 4303-2004 Торгівля оптова та роздрібна. Терміни та визначення Взято з http://www.profiwins.com.ua/uk/directories1/dstu4303.html


Крикавський Є. В., Обгрунтування напрямів розвитку підприємств роздрібної торгівлі України в умовах кризи /Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, Н.Є. Кузьо// Технологический аудит и резерви производства №5 (19) Харків, 2014 – С.62-68


Марцин В.С., Економіка торгівлі: підручник. – 2-ге вид., випр. і доп. Затверджено МОН / Марцин В.С. – К., 2008. – 603 с.
Цивільний кодекс України. Взято з:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Copyright (c) 2019 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.