Застосування моделей дискримінантного аналізу у процесі управління антикризовою стратегією на прикладі ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»

Ірина Коляденко, Оксана Петрівна Кавтиш

Анотація


У статті проаналізовано можливості застосування дискримінантних статистичних моделей оцінки ймовірності банкрутства як діагностичної методики у процесі управління антикризовою стратегією підприємств. Висвітлено методологію та методику моделей дискримінантного аналізу. Охарактеризовано та виявлено переваги і недоліки дискримінантних моделей західних вчених-економістів, а також українських спеціалістів, які найчастіше використовуються для проведення оцінки можливості виникнення кризи та виявлення стратегічних напрямів управління нею. Для перевірки ефективності використання методики дискримінантного аналізу в умовах вітчизняної економіки було обрано підприємство, яке відноситься до кондитерської галузі як однієї з найбільш стабільних протягом років незалежності і такої, що увійшла у кризу в останні звітні періоди. Підтверджено актуальність проведення діагностики ймовірності банкрутства для ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Здійснено розрахунок інтегральних показників для вищезазначеного підприємства із застосуванням зарубіжних та вітчизняних дискримінантих моделей. На основі аналізу отриманих результатів шести моделей зроблено висновок про доцільність їх використання для підвищення ефективності антикризового управління на ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» шляхом перегляду та уточнення антикризової стратегії як елементу загально корпоративної і функціональних.


Ключові слова


криза; моделі оцінки імовірності банкрутства; дискримінанті моделі; антикризове управління; стратегія антикризового управління; підприємство; кондитерська галузь

Повний текст:

PDF

Посилання


Sushko V.I., Pavlyuk T. S. (2014) 'Classification of models for assessing the probability of bankruptcy of enterprises', Economy: theory and practice, (1), pp. 72-73 [Online]. Available

at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econom_2014_1_15 (Accessed: 2014)

Matviychuk A.V. (2005) Analysis and forecasting of financial and economic systems development using fuzzy logic, Kyiv: CNL.

Sich O.A., Kalichak I.I. (2017) 'Discriminant analysis and its application in forecasting bankruptcy of the enterprise', Young Scientist, (2), pp. P. 333-339 [Online]. Available at: http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/78.pdf (Accessed: 2017).

Alexander Tobolin (2018) Analysis of the confectionery market in Ukraine: trends, Available at: https://koloro.ua/blog/brending-i-marketing/analiz-rynka-konditerskikh-izdeliy-ukrainy-tendentsii.html (Accessed: 29 January 2018).

Kolyadenko І.І., Kavtish O.P. (2017) 'Analysis of crisis phenomena in the confectionery industry in modern conditions', Modern problems of economy and entrepreneurship. Collection of scientific works. , (20), pp. 198-202.

Agency for the Development of the Ukrainian Stock Market Infrastructure (2017) Annual Roshen Corporations Financial Reporting, http://smida.gov.ua/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Сушко В. І. Класифікація моделей оцінки ймовірності банкрутства підприємств [Електронний ресурс] / В. І. Сушко, Т. С. Павлюк // Економіка: теорія та практика. – 2014. – № 1. – С. 72-83. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econom_2014_1_15.


Матвійчук А. В. Аналіз та прогнозування розвитку фінансово-економічних систем із використанням нечіткої логіки : монографія / А. В. Матвійчук. – К. : ЦНЛ, 2005


Сич О.А. Дискримінантний аналіз і його застосування в прогнозуванні банкрутства підприємства [Електронний ресурс] / О.А. Сич, І.І. Калічак // молодий вчений. – 2017. – № 2. – С. 333–339. – Режим доступу: http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/78.pdf


Анализ рынка кондитерских изделий украины: тенденции [Електронний ресурс]/ – Режим доступу : https://koloro.ua/blog/brending-i-marketing/analiz-rynka-konditerskikh-izdeliy-ukrainy-tendentsii.html


Коляденко І.І. Аналіз кризових явищ на підприємствах кондитерської галузі в сучасних умовах / І.І. Коляденко, О.П. Кавтиш // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць. – Вип. 20. – К. : ІВЦ «Політехніка», 2017 р. – С. 198-202


Річна фінансова звітність корпорації «Рошен» [Електронний ресурс] : за даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України. – Режим доступу до сайту: http://smida.gov.ua/

Copyright (c) 2019 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.