Дилема в’язнів як фундаментальна модель функціонування економічних суб’єктів у мікро- та макроекономіці

Анна Юріївна Погребняк, Тетяна Величко, Микита Мазуренко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню фундаментальної моделі мікроекономіки, «дилемі в’язнів» - класичному прикладу бінарної гри, який ілюструє проблему вибору. Авторами визначено, що дана модель досить легко формулюється в економічному аспекті та може бути широко використана для розв’язання економічних проблем.

У статті наведено приклади реалізації сценарію функціонування економічних суб’єктів у різних середовищах. Так, дилему двох в’язнів використовують для моделювання дій окремих економічних суб’єктів у зовсім різних ситуаціях.

Обґрунтовано, що при вирішенні або оптимізації рішення задачі на мікрорівні є можливість перейти до вирішення проблем і на макрорівні. Подібні ситуації, що мають місце в макросередовищі, були названі інституційними пастками – вони безпосереднім чином в гіршу сторону впливають на національну економіку.

Варто зазначити, що особливістю пошуку оптимального рішення відповідно до цієї концепції є його кінцева «незбалансованість». Ця модель здатна сформулювати та піддати дослідженню більшість економічних моделей. Подальша її модифікація, знаходження нових шляхів розв’язку та оптимізація є однією з перспективних задач економічної та прикладної в цілому математики, а також сумісних з нею сфер економічного дослідження.

Головною проблемою предмету дослідження є трудомісткість розрахунків та пошуку рішень. Для максимальної інтеграції даного інструменту в практику економічного аналізу та досліджень необхідною є розробка нових методів рішень ігрових задач та їх оптимізація.

У висновках зазначено, що знаходження оптимального пошуку рішення для задач з теорії ігор та «дилеми в’язня» окремо може надати рішення на більшість економічних проблем та питань, які розглядаються в періодах будь-якої тривалості, стати головним інструментом в майбутньому у сфері аналізу та головним методом при прийнятті управлінських рішень.

 

 


Ключові слова


мікроекономіка; макроекономіка; модель; дилема в'язнів; суб'єкти; рівновага Неша; принцип Парето; теорія ігор

Повний текст:

PDF

Посилання


Барбашин М. Ю. (2014) "Оптимальные институциональные стратегии и идентичность в условиях неопределенности социальных дилемм (на примере бинарных игр)" Journal of institutional studies (Журнал институциональных исследований), (6, № 4), с.116-135.

Владимирова М.В., Власова Т. В., Шабанов Д. А. (2011) "Имитационное моделирование расширенного итерированного варианта игры «Дилемма заключенного»". Вісник Харківського національного університету.(№960), с. 55-65.

Муздыбаев К. (2007) "Социальные дилеммы и способы их решения", Журнал социологии и социальной антропологии, ( 10. № 2), с. 99-122.

Пиндайк Р., Рабинфельд Д. (2002) Микроэкономика: пер. с англ. СПб.: Питер, с.400-428.

Полтерович В. (2004) "Институциональные ловушки: есть ли выход?" Общество и реформы, с. 5-16.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.