ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

П. В. Круш, О. О. Сарапулова

Анотація


В даній статті розглянуті основні теоретичні засади визначення показників фінансово-господарської діяльності невиробничих підприємств, розроблені рекомендації для покращення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств, які займаються виставково-ярмарковою діяльністю.


Ключові слова


фінансово-господарська діяльність; фінансовий стан; результати фінансово-господарської діяльності; удосконалення показників фінансово-господарської діяльності; виставково-ярмаркові підприємства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Городня Т. А. Аналіз фінансового стану та вдосконалення контролю за фінансовими показниками підприємства / Т. А. Городня, С. В. Кобзєва // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – № 20.1. – С. 183–186.

Економіка підприємства : навч. посіб. / [ П.В. Круш, В.І. Подвігіна, Б.М. Сердюк та ін.] – К. : Ельга-Н, КНТ, 2009. – 780 с.

Кабаченко Д. В. Використання системного підходу під час формування комплексної оцінки фінансового стану підприємства / Д. В. Кабаченко // Держава та регіони. – 2010. – № 3. – С. 56–61.

Куцик В. І. Суть і аналіз фінансово-економічного стану підприємства в сучасних умовах / В. І. Куцик, Н. В. Борисенко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – № 19.13. – С. 274–278.

Руда Р. В. Оцінка фінансового стану підприємства: сутність та необхідність / Р. В. Руда // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2010. – № 1(9). – С. 61–65.

Сандій І. Контроль фінансових результатів: Недосконалість інструментарію традиційного управлінського обліку / І. Сандій // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 2(31). – С. 200–204.

Удосконалення методів оцінки ефективності функціонування підприємств : [монографія] / [ В. Я. Нусінов., А. М. Турило, О. В. Нусінова, Н. М. Кругла]. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2007. – 135 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.