Дослідження методів підвищення ефективності виробничої діяльності підприємства

А.В. Гречко, А.С. Гречухін

Анотація


Стаття присвячена дослідженню методів вдосконалення ефективності виробничої діяльності підприємства. Автором проаналізовано теоретичну базу з питань підвищення ефективності виробництва; виділено основний вартісний показник ефективності виробництва – рентабельність; проаналізовані методи управління витратами і прибутковістю підприємства; визначено основні напрями підвищення ефективності діяльності підприємства та проведено їх грунтовний аналіз. В результаті проведеного дослідження встановлено головні напрямки підвищення ефективності виробничої діяльності.


Ключові слова


ефективність, виробництво, ефективність виробничої діяльності, економічне зростання, економічна ефективність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Покропивный С. Ф. Экономика промышленного производства / Покропивный С. Ф., Белорус О. Г., Федонин А. С. – Киев : Техника, 1997. – 351 с.

Козловський В. О. Організація виробництва. Навчальний посібник / Козловський В. О. Частина 1. Видання 2-е, доповн. і перероб. – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 154 с.

Макконнелл К. Мікроекономіка / К. Макконнелл, С. Брю ; пер. з англ. – Львів : Просвіта, 1999. – 650 с.

Тейлор Ф. Научные основы организации промышленных предприятий / Ф. Тейлор. – СПб. : Изд-во Л.А. Левенстерна, 1916. – 105 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.