МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Василь Петрович Мартиненко, Марія Павлівна Щербак

Анотація


В даній статті основна увага приділена оцінці управління товарною політикою підприємства. В процесі дослідження розкрито сутність товарної політики суб’єкта господарювання, управління товарною політикою та зазначені рівні здійснення такого управління. Доведено, що підвищення економічної ефективності діяльності підприємств у значній мірі визначається грамотною оцінкою управління товарною політикою, яка створює передумови правильного визначення положення господарюючих суб’єктів на ринку та відповідних дій до посилення своєї конкурентоспроможності. Проведене дослідження дозволило визначити показники, за допомогою яких досить оперативно можна оцінити рівень управління товарною політикою підприємства.
Оскільки рентабельність можна розглядати як один із критеріїв якості управління товарною політикою, для оцінки даного управління запропоновано використання наступних показників рентабельності: коефіцієнти рентабельності продажів, продукції, діяльності господарюючого суб’єкта. Так як ділову активність підприємства можна охарактеризувати за допомогою показників оборотності, для оцінки управління товарною політикою рекомендовано використовувати також коефіцієнти оборотності оборотних активів, дебіторської заборгованості та тривалості обороту дебіторської заборгованості.
Розрахунок даних показників дозволить в досить короткі терміни визначити наскільки ефективне управління товарною політикою підприємства, зробити правильні висновки і оперативно усунути виявлені недоліки в діяльності підприємства. Це дозволить суб’єкту господарювання успішно функціонувати в конкурентному середовищі країни.


Ключові слова


управління; товарна політика; показники; оцінка; ефективність; асортимент; конкурентне середовище

Повний текст:

PDF

Посилання


Головацька Л.В., 2011. Товарна політика в системі управління маркетингом. Наукові записки. 4 (37), С. 111-116. 2. С. І. Чеботар, Я. С. Ларіна, О. П. Луцій, М. Г. Шевчик, Р. І. Буряк, С. М. Боняр, А. В. Рябчик, О. М. Прус, В. А. Рафальська, 2007. Маркетинг : Навчальний посібник. Київ: «Наш час» 3. Бланк І.А., 1997. Торговий менеджмент. Київ: УФИМБ. 4. Трішкіна Н.І., 2006. Товарна політика оптового підприємства в системі маркетингу: Автореф. дис. канд. екон. наук. Київ: КНТЕУ. 5. Гетьман О.О., Шаповал В.М., 2007. Економічна діагностика: навчальний показник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Центр навчальної літератури.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.