ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Станіслав Салоїд Старший викладач кафедри менеджменту Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», https://orcid.org/0000-0002-3294-2671

Ключові слова:

економічна безпека, машинобудування, система економічної безпеки, фактори зовнішнього та внутрішнього середовища.

Анотація

У сучасних нестабільних ринкових умовах успішний розвиток та функціонування будь-якого суб'єкта господарювання значною мірою залежать від надійної, якісної та суттєвої системи економічної безпеки. У статті сформовано структуру системи економічної безпеки підприємств та деталізовано її елементи. Крім того, запропоновано визначення системи економічної безпеки підприємств, а саме як організовану сукупність взаємопов’язаних елементів зовнішнього та внутрішнього середовищ підприємства, діяльність яких спрямована на сприяння у досягненні його стратегічних і тактичних цілей шляхом захисту інтересів суб’єкта господарювання від впливу дестабілізуючих чинників. В статті сформовано комплекс заходів протидії проявам впливу дестабілізуючих факторів зовнішнього середовища шляхом об'єднання зусиль підприємств. Визначено і систематизовано зовнішні та внутрішні фактори, які вимагають від підприємства формування ефективної системи економічної безпеки в умовах несприятливого ринкового середовища. Досліджено сутність та засади факторів впливу на економічну безпеку підприємства, а також висвітлено й уточнено найважливіші чинники, що негативно впливають на стан машинобудування, що обумовлює зростання втрат і зниженню рівня стійкості функціонування підприємств.

 

 

Посилання

Живко З.Б., 2012. Економічна безпека підприємства: сутність, механізм забезпечення та управління: монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ.

Живко З.Б., Копитко М.І., Руда О.І., 2013. Структура системи економічної безпеки промислового підприємства. Економіка та фінанси, 11, С. 102-107.

Іващенко О.В. та Четвєріков П.М., 2012. Система фінансово-економічної безпеки підприємства. Scientific researches and their practical application. modern state and ways of development, [online], с. 13-18 Доступно: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/thecontent-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2012 [Дата звернення 28 Березень 2018].

Локотецька О.В., 2011. Використання системного підходу при дослідженні економічної безпеки підприємства. Вісник НТУ «ХПІ». Зб. наук. праць. Тем. вип. «Технічний прогрес і ефективність виробництва», 8, С. 197-202.

Франчук В.І., 2010. Особливості організації системи економічної безпеки вітчизняних акціонерних товариств в умовах трансформаційної економіки: монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ.

Шемаева Л.Г., 2010.Система экономической безопасности предприятия во взаимодействии с внешней средой. Бизнес Информ, 12, С. 72-76.

Троц І.В., 2012. Забезпечення економічної безпеки на підприємстві з метою попередження банкрутства. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки, 1(59), С. 223-227.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-28

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ