ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОБІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • І.В. Макалюк
  • О.Р. Фоменко

Ключові слова:

агробізнес, агропромисловий комплекс, сільське господарство, аграрна сфера, аграрний сектор, господарська діяльність, підприємства агробізнесу, сільськогосподарська продукція, рослинництво, тваринництво.

Анотація

У статті обґрунтовано важливість ефективного розвитку агробізнесу для економіки країни в цілому. Встановлено актуальність дослідження проблем розвитку агробізнесу України та важливість результатів. Досліджено фінансові результати підприємств агробізнесу в Україні за організаційно-правовими формами господарювання, включаючи фермерські господарства. Оцінено рівень рентабельності основних видів сільськогосподарської продукції, яку виготовляють підприємства різних організаційно-правових форм господарювання. Зроблено висновки про динаміку економічних показників діяльності підприємств аграрної сфери. Запропоновано перспективні шляхи розвитку підприємств на основі створення кластерної форми організації та ведення бізнесу.

Посилання

Економіка підприємств: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Г.В. Черево, В.Ф. Горбонос, Г.Б. Іваницька, Н.Ф. Павленчик.–Львів: Апріорі, 2004.–381 с.

Оліховська М.В. Економічний аналіз стану агробізнесу Львівщини // Держава та регіони.–2010.–№ 2.–С. 136-138.

Основи економічної теорії: політ економічний аспект. Підручник / Відп. ред. Г.Н. Климко.–5-те вид., випр..–К.: Знання-Прес, 2004.–58 с.

www.ukrstat.gov.ua

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА