ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ ЯК ОДИН З НАЙВАЖЛИВІШИХ СТРАТЕГІЧНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

Ключові слова:

складові ділової репутації, імідж, гудвіл, ділова репутація як стратегічний актив організації.

Анотація

У статті розглянуто та проаналізовано погляди зарубіжних та вітчизняних науковців стосовно складових ділової репутації організації. Уточнено визначення ділової репутації як стратегічно активу підприємства. Проведено ранжирування факторів ділової репутації за ступенем їх важливості та впливом на економічні результати.

Посилання

Горин С.В. Деловая репутация организации. – Ростов – на – Дону: Феникс, 2006.- 256с. -3000 экз. – ISBN 5-222-08701-8.

Гребешкова О. М. Ділова репутація як стратегічний актив компанії / О. М. Гребешкова,О. В Шиманська // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журнал. – Вип. 1-2/ Гол. ред. А. П. Степанов. – К.: НАУ, 2007. – С.493-502.

Дулясова М.В., Ханнанова Т. Р., Исламгалиева Е. Р. Деловая репутация – многоуровневая система // Нефтегазовое дело. – 2006. – Адрес документа в Интернете: http://www.ogbus.ru/authors/Dulyasova/Dulyasova_8.pdf

Зайцев І. Добрий гудвіл (Електронний ресурс) / Іван Зайцев // Контракти. – 2006. – № 16. – Режим доступу до журн.: http://kontrakty.com.ua/show/ukr/article/37/1620067235.html

Новичкова Л. Деловая репутация: от системы к результату Управление компанией. – 2007. - №3. – С.57-59.

Соломанидина Т. Деловая репутация как одно из важнейших стратегических преимуществ компании (Електронний ресурс) / Т. Соломанидина, С. Резонтов, В. Новик // Управление персоналом. – 2005. – №3. – Режим доступу до журн.: http://www.toppersonal.ru/issue.html?379

Сайт компанії Reputation Capital: http://www.expert-ural.com/25-0 832/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА