ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЗАПАСАМИ: ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ

Автор(и)

Анотація

Розглянуто теоретичні та прикладні аспекти розробки імітаційних моделей для прогнозування і оптимального розвитку виробничих систем, що створюють матеріальні продукти та послуги. Доведено, що процес управління запасами потребує економіко-математичного моделювання з огляду складності проведення теоретичних досліджень. Запропоновано імітаційну модель керування запасами, яка надає можливість приймати управлінські рішення з виробничої логістики [1].

Посилання

Линейная алгебра и основы математического анализа / [Болгов В. А., Демидович Б. П., Каракулин А.Ф. и др.] ; под ред. А. В. Ефимова. – [6-е изд.]. – М. : Наука , 2007. – 464 с.

Управління конкурентоспроможністю підриємства : Навч. посібник / С.М. Клименко, Т.В. Омельяненко., Д.О. Барабась, О. Дуброва, А.В. Вакуленко- К.: Вища освіта, 2006 – 526 с.

Імітаційне моделювання як інструмент удосконалення логістичної діяльності металургійного підприємства : матеріали Всеукр. конф. молодих учених [«Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму №1»], 2011. – 415 с.

Адаптивна система управління поставками та запасами великого металургійного підприємства : матеріали конференції Донбаського державного технічного університету, м. Алчевськ, (м. Алчевськ, 11 13 жовт. 2010 р.), 2010. – 108 с.

Моделювання системи управління товарними запасами торговельно- посередницької організації в середовищі powersim: (стратегії розвитку підприємства в умовах ринкової економіки) [Електронний ресурс] / О.С. Донець, О.М. Хаснутдінова // Прометей – 2011. – № 2 (35). – С. 119. – Режим доступу до журн. :http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Prom/2011_2/Donets.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА