АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Н.Я. Бойчук, О.А. Шевчук

Анотація


У даній статті розглянуто фінансовий стан та його роль у ефективності господарської діяльності підприємства, особливості підходів до прогнозування фінансового стану підприємства.


Ключові слова


фінансовий стан підприємства; аналіз фінансового стану; методи фінансового аналізу; прибутковість; ліквідність; рентабельність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 2005

Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием. - М.: Финансы и статистика, 2000

Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учеб. пособие. - Минск; М.: ИП «Экоперспектива», 1998.

Теория и практика антикризисного управления: Учебник для вузов/ Г.З. Базаров, С.Г. Беляев, Л.П. Белых и др.; Под ред. С.Г. Беляева и В.И. Кошкина. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 2005

Руководство по кредитному менеджменту: Пер. с англ. / Под ред. Б. Эдвардса. – М.: ИНФРА-М, 1996


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.