РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

Ключові слова:

фінансовий результат, дохід, витрати, балансовий прибуток, збиток.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню поняття фінансового результату діяльності підприємства та показників, які його визначають. Особливий акцент було зроблено на визначенні поняття прибутку, який є основою будь- якого фінансового результату.

Посилання

Бандурка О.М. Фінансова діяльність підприємств / Під ред. Бандурка О.М. – К.: «Либідь», 1998. – 287 с.

Шеремет А.Д. Финансы предприятий / Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. – М.:ИНФРА-М, 1998. – 343с.

Ковалева А.М. Финансы: Учебное пособие / Ковалева А.М. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 204с.

Поддєрьогін А.М. Підручник «Фінанси підприємств»: 3-е вид. / Поддєрьогін А.М. – К.: КНЕУ, 2001. – 460c.

Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник — в 2 томах/ За ред. С.Ф. Покропивного – Донецьк: Мале підприємство «Товариство книголюбів», 1995. – 400с.

Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств / Коробов М.Я. – К.: Знання, 2000. – 180с.

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Савицкая Г.В. – Минск: «Экоперспектива», – 2000. – 348с.

Статистична інформація. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http://www.ukrstat.gov.ua

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ