РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ю.В. Тюленєва, М.В. Тарасенко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню поняття фінансового результату діяльності підприємства та показників, які його визначають. Особливий акцент було зроблено на визначенні поняття прибутку, який є основою будь- якого фінансового результату.


Ключові слова


фінансовий результат; дохід; витрати; балансовий прибуток; збиток.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бандурка О.М. Фінансова діяльність підприємств / Під ред. Бандурка О.М. – К.: «Либідь», 1998. – 287 с.

Шеремет А.Д. Финансы предприятий / Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. – М.:ИНФРА-М, 1998. – 343с.

Ковалева А.М. Финансы: Учебное пособие / Ковалева А.М. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 204с.

Поддєрьогін А.М. Підручник «Фінанси підприємств»: 3-е вид. / Поддєрьогін А.М. – К.: КНЕУ, 2001. – 460c.

Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник — в 2 томах/ За ред. С.Ф. Покропивного – Донецьк: Мале підприємство «Товариство книголюбів», 1995. – 400с.

Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств / Коробов М.Я. – К.: Знання, 2000. – 180с.

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Савицкая Г.В. – Минск: «Экоперспектива», – 2000. – 348с.

Статистична інформація. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http://www.ukrstat.gov.ua


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.