ФІНАНСУВАННЯ НАУКИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

Ключові слова:

наука, фінансування, бюджет, джерела фінансування, фінансові потоки, конкурентоспроможність.

Анотація

В статті проводиться аналіз фінансового забезпечення науки України; здійснюється порівняння обсягів фінансування науки в Україні та розвинутих країнах Європи та США; простежуються можливості введення додаткового фінансування науково-дослідних закладів, на основі практичного досвіду європейських країн. Розглянуто основні напрямки фінансових потоків, їх ефективність та пріоритетність. В статті коментуються закони України щодо фінансування закладів науки і наведені реальні цифри фінансових надходжень, їх порівняння з запланованими; сформульовано можливі загрози подальшого зменшення інвестування в науку України. Дослідження доводить, що на сьогоднішній день, фінансування науки в Україні здійснюється не на належному рівні та не в повному обсязі. Наведено аргументи для пошуку ефективного вирішення даної проблеми.

Посилання

Денисюк В. А. Напрями розвитку венчурного фінансування в країнах ЄС та актуальність їх використання в Україні: Iнновацiйно iнвестицiйна діяльність / В. А. Денисюк // Проблеми науки. – 2009. – № 11 – С. 9–20.

Зiнь Е. Зруйнуємо, якщо не змінимо підходи: Вища школа та її фінансування / Е. Зінь // Освіта. – 2010. –21 лютого.

Тропіна В. Бюджетне забезпечення соціальної функції в Україні / В. Тропіна // Фінанси України. – 2010. –№ 5. – С. 15–31.

Тульчинська С.О. Проблеми фінансування науково-технологічного потенціалу та інноваційних процесів в Україні / С.О. Тульчинська // Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины: сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти; Редкол.: Землянкин А.И. (отв. ред.) и др. – Донецк, 2006. – Т. 2. – С. 106-121.

Ящишина І. В. Фінансування науки як ключова проблема інноваційного розвитку країни / І. В. Ящишина // Економічний простір. – 2010. – № 38

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ