СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНИЙ НАПРЯМ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

Ключові слова:

корпоративна соціальна відповідальність, соціально- орієнтовний напрям, трансформація.

Анотація

У статті розглянута сутність трансформації підприємства. Визначений основний сучасний напрям трансформаційних процесів. Розглянуто сутність корпоративної соціальної відповідальності та запропонований інструмент трансформації підприємства на соціально орієнтовне.

Посилання

Філіппова С. В. Трансформаційні процеси в промисловому виробництві в умовах нестабільності : монографія / С. В. Філіпова. — Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. — 416 с.

Біліченко В.В. Визначення ефективності проектів трансформації на підприємствах автомобільного транспорту /В.В. Біліченко, В.В. Огевий// Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – № 6. – С. 33 – 38.

Огневий В.В. Формування стратегій трансформації підприємств автомобільного транспорту / В.В. Огневий // Вісник ЖДТУ. – № 2 (53). – 2010. – С. 109 – 119.

Дзюба С.Г. Реорганізація підприємств як спосіб поновлення ефективної діяльності / С.Г. Дзюба, І.Ю. Гайдай // Актуальні проблеми економіки. – № 11 (113), 2010. – С. 108 – 114.

Антошко Т.Р. Основи впровадження корпоративної соціальної відповідальності на промислових підприємствах України / Т.Р. Антошко // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-практичний журнал. – № 4 (23). – 2011. – С. 297 – 305.

Демб А., Нойбауер Ф. Корпоративне управління / Ада Демб, Фрідріх Нойбауер – К.: Основи, 1997. – 302 с.

Ворона О.В. Соціальна відповідальність як сучасна концепція бізнесу / Ворона О.В. // Вісник економіки транспорту і промисловості : [зб. наук.-практич. статей]. – 2010. – Вип. 29. – С. 410 – 417.

Антошко Т.Р. Інституціонально-організаційні заходи щодо впровадження української моделі корпоративної соціальної відповідальності / Т.Р. Антошко // Формування ринкових відносин: збірник наукових праць / Наук. ред. І.Г. Манцуров. – Вип. 10 (101). – К., 2009. – С. 187 – 193.

Антошко Т.Р. Відповідальність у корпоративному управлінні / Т.Р. Антошко // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – № 7 (203) липень. – 2009. – С. 9 – 11.

Антошко Т.Р. Особливості формування механізму впровадження корпоративної соціальної відповідальності у діяльність вітчизняних промислових підприємств / Т.Р. Антошко // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково- практичних статей. – Вип. 34. – 2011. – С. 260 – 266.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ