ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

Ключові слова:

податок на прибуток, податкова ставка, Податковий кодекс, податкові надходження.

Анотація

У даній роботі досліджено податок на прибуток підприємств, його роль у функціонуванні та розвитку держави. Виділено основні недоліки нового Податкового кодексу, які стосуються податку на прибуток підприємства. Зроблено висновки та надано рекомендації щодо вирішення існуючих проблем оподаткування прибутку підприємств.

Посилання

Антоненко В.Н. Регрессивное налогообложение как фактор повышения регулирующей роли налога на прибыль / В.Н. Антоненко, Б.В. Бурлуцкий // Финансы Украины. - 2002. - №11.

Економіка підприємства: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / П.В. Круш, В.І. Подвігіна, Б.М. Сердюк та ін. / за заг. ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, Б.М. Сердюка. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Ельга-Н, КНТ, 2009.

Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень / Щомісячний моніторинг основних індикаторів бюджетної та банківської систем України станом на 01.06.2011 року. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/Month%20bankbudget/2011/2011_05_bank&budget_new_ukr(1).pdf

Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система: Навч. посібник. –Тернопіль: Карт-бланш, 2004.

Плугатар О.А., Кравченко Т.О. Проблеми та шляхи реформування податку на прибуток //Економічний простір. – 2009. - №12.

Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України – 2011. - № 13- 14, № 15-16, № 17, ст.112, з наступними змінами та доповненнями. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ