ЕКОНОМІЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Т.Р. Антошко

Ключові слова:

корпоративна соціальна відповідальність, КСВ, промислові підприємства, нормативно-правова база.

Анотація

У даній статті розглянуті економіко-організаційні аспекти корпоративної соціальної відповідальності, визначенні нормативно-правові документи регулювання корпоративної соціальної відповідальності. Запропоновані інструменти вирішення існуючих проблем у сфері корпоративної соціальної відповідальності на промислових підприємствах.

Посилання

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»: за станом на 12.06.2011 / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi bin/laws/main.cgi?nreg=1264-12

Господарський кодекс України / Європейський ун-т. – Офіц. вид. –К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2004. – 256с.

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»=Закон Украины «О налогообложении прибыли предприятий» / В. Кузнєцов (уклад.). – Х. : Фактор, 2009. – 288 c. – (Серія «Бібліотека законодавства»). – Укр. та рос. мовами.

Кодекс. Податковий кодекс: за станом на 01.07.2011 / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=2755-17

Закон України «Про Державний бюджет України на 2004 рік»: за станом на 12.01.2005 / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi nreg=1344-15

Закон України «Про Державний бюджет України на 2005 рік»: за станом на 05.01.2006 / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi nreg=2285-15

Закон України «Про Державний бюджет України на 2006 рік»: за станом на 25.11.2006 / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi nreg=3235-15

Закон України «Про Державний бюджет України на 2010 рік»: за станом на 27.04.2010 / Верховна Рада України [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi nreg=2154-17

Закону «Про внесення змін у Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»: за станом на 24.12.2002 р. / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=349-15

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ