ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ДОЦІЛЬНОСТІ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Автор(и)

  • О.В. Чуняк
  • О.П. Заборовець

Анотація

В даній статті розглядається важливість залучення інвестицій в об’єкти реального інвестування, яке здійснюється на основі розробки інвестиційного проекту. Інвестор, приймаючи рішення про вкладання своїх коштів, обирає найпривабливіший проект серед альтернативних, тому проведення оцінки та обґрунтування доцільності інвестиційного проекту є найважливішим етапом інвестиційної діяльності. Оцінка проектів здійснюється на основі розрахунку показників економічної ефективності інвестицій. Крім того, при прийнятті проектного рішення має бути врахований вплив невизначеності та ризику.

Посилання

Гриньова В.М. Інвестування: підручник / В.М.Гриньова, В.О.Коюда, Т. І. Лепейко, О.П.Коюда. – К.: Знання, 2008. – 452 с.

Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування : Навч. посіб. 2-ге вид. – К. : Каравела, 2008. – 432 с.

Кириченко О.А. Інвестування: підручник / О.А.Кириченко, С.А.Єрохін. – К.: Знання, 2009. – 573 с. – (Вища освіта ХХІ століття)

Майорова Т.В. ІнвестиційнадіяльністьНавчальнийпосібник. К.: Центр навчальноїлітератури,2004. - 376 с.

Мойсеєнко І. П. Інвестування: навч. посіб. / І. П. Мойсеєнко. – К.: Знання, 2006. – 490 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ