МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В.І. Серажим, О.О. Мезенцева

Анотація


Проаналізовано міжнародну інвестиційну діяльність як чинник підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Узагальнено рівень інвестиційної привабливості української металургії.


Ключові слова


конкуренція; інновація; інноваційні стратегії; конкурентні стратегії; конкурентні переваги; конкурентоспроможність; модернізаційні проекти; модернізація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Мазур Г.О. Особливості державної інвестиційної політики / Г.О. Мазур // Економіка ринкових відносин. – 2008. – №2(2). – С.77–84.

Довідка про підсумки роботи галузей за січень-квітень 2010 року // Офіційний сайт Міністерства промислової політики України. – Режим доступу: http://industry.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article

Мельник Д. Украинская металлургия: риски и перспективы в условиях кризиса [Электронный ресурс] / Д. Мельник // Рейтинговое агентство Кредит-Рейтинг. – Режим доступа: http://www.credit rating.ua/ru/analytics/analytical-articles/12162/ ?print

Терновий В.М. Інвестиційні можливості України / В.М. Терновий // Економіка ринкових відносин. – 2008. – №2(2). –С.74–77.

Головченко Н.З. Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки та її регіонів в умовах глобалізації: методичні підходи / Н.З. Головченко [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua.

Дегтярьова Ю.В. Роль інвестицій у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств / Ю.В. Дегтярьова. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.irbis.kneu.kiev.ua.

Сумець О.М. Оцінка конкурентоспроможності сучасного промислового підприємства Навчально–практичний посібник. – 2–е вид., перероб. та доповн / О.М. Сумець, О.Є. Сомова, Є.Ф. Пєліхов. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2009. – 280 с

УкрМет (портал гірничо-металургійного комплексу України) [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://ukrmet.com.ua/news.

Асоціація гірничорудних підприємств України «Укррудпром» [Електронний ресурс] / Режим доступу : www.ukrruciprom.com/news.

Обзор металлургии Украины [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.raexpert.ru/researches/rnetallurgy/analytics 2006/chao/.

Данилишин Б. Подальший розвиток металургійної галузі має здійснюватись через механізм внутрішнього попиту на металопродукцію [Електронний ресурс] / Б. Данилишин // 12. Урядовий портал - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/articleart_id=243277244&cat_id=35883.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.