ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ СТРУКТУРИ ЯК МЕТОД ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

І.П. Петровська, Я.О. Маркіна

Анотація


В цій статті досліджуються актуальні проблеми залучення іноземних інвестицій, розвитку депресивних територій, проблеми та переваги використання різних організаційно-економічних структур, таких як вільні економічні зони, індустріальні парки, кластери.


Ключові слова


інвестиції; вільна економічна зона; індустріальний парк; кластер.

Повний текст:

PDF

Посилання


Господарський Кодекс України. Частина I. Глава 39. Стаття 401.

Щоденна інтернет-газета «Вголос» [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://vgolos.com.ua/economic/news/2003.html

Урядовий портал [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/articleart_id=6502922&cat_i =83670

Проект Закону України від 15.04.2011 р. №8396

Вільна енциклопедія. Вікіпедія. [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://uk.wikipedia.org/wiki/Кластер_(економіка)

Д. В. Проскура, Е.М. Рогова, Е.А. Ткаченко. Теоретичні аспекти формування регіональної кластерної політики [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.meconomy.ru/art.php3?artid=24929

Гітман Л.Дж., Джонк М.Д. Основи інвестування. Пер. З англ. - М.: Діло, 2005. Інвестиції в Україні. Під ред. С.І. Вакаріна (Міжнародний валютний фонд).

Бочаров В. В. Інвестиції. Учебник для вузов, 2 издание. СПб.: Питер, 2010. — 384 стр.

Бланк І.А. Інвестиційний менеджмент. – К.: МП «Ітем» ЛТД «Юнайтед Лондон Трейд Лімітед», 1995. – 448 с. 36.

Крупка Я. Д., Литвин Б. М. Вдосконалення методики облікуівестиційної діяльності та будівельного виробництва. -- К.: Екон. думка, 1998.

Буряк С.В. Дослідження сутності інвестицій у сучасній економічній теорії .- 2001.-№9.- С. 118.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.