ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН- ЛІДЕРІВ

І.П. Петровська, О.Р. Фоменко

Анотація


У цій статті розглянуто успішний досвід країн-лідерів інноваційного розвитку, які змогли досягти вагомих результатів в розвитку інноваційної активності та підвищенні конкурентоздатності своїх національних економік. У процесі аналізу виділено найбільш поширені інструменти стимулювання інноваційних процесів у країнах-лідерах.


Ключові слова


інноваційна політика; інноваційна діяльність; інноваційний процес; інструменти прямої та непрямої дії.

Повний текст:

PDF

Посилання


Innovation: Transforming the way business creates includes a global ranking of countries - http://graphics.eiu.com/upload/portal/CiscoInnoSmallFile.pdf -Р.28-30.

Mexico. Overall assessment end recommendations. OECD Reviews of innovation policy. [електронний ресурс] - режим доступу: http://www.conacyt.gob.mx/Acerca/ForoInnovavion/OECD_Revision politicas-innovacion-Mexico.pdf

Зайцев В., Чебанов С. Инновационная политика Японии /В. Зайцева, С Чебанов // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. - № 12. - C. 3-14.

Рюффини П.Б. Научная и инновационная политика во Франции / П.Б. Рюффини //Форсайт. - 2008. - Т. 2. № 2. - С. 48-55.

Mexico. Overall assessment end recommendations. OECD Reviews of innovation policy. [електронний ресурс] - режим доступу: http://www.conacyt.gob.mx/Acerca/ForoInnovavion/OECD_Revision politicas-innovacion-Mexico.pdf

Касьяненко В.О. Зарубіжний досвід управління інноваційним потенціалом економіки та можливості його використання в Україні / В.О. Касьяненко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №4. Т.ІІ – С.200-204.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.