ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

О.П. Кавтиш, Н.П. Круш

Анотація


У статті розглянуто та проаналізовано стан інноваційної активності промисловихи підприємств національного господарства. Визначено основні проблеми, що перешкоджають її нарощенню. Запропоновано рекомендації щодо пожвавлення інноваційної діяльності промислових підприємств на основі формування та застосування стратегій інноваційного розвитку.


Ключові слова


інновації; інноваційна діяльність; промислові підприємства; технології; стратегія інноваційного розвитку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Федулова Л.І., Фомова О.А. Проблеми формування інноваційних стратегій корпоративних підприємств (за результатами опитування керівників корпоративних підприємств Хмельницької області) / Л.І. Федулова, О.А. Фомова // Український соціум. – 2009. - № 1 (28). [Електронний ресурс]. Режим доступу до статті: http://www.ief.org.ua/new_1.htm

Україна у цифрах 2010 : Статистичний збірник. / За редакцією О.Г. Осауленка. – К.: ДП «Інформаційно-видавничий центр Держстату України», 2011. – 252 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні : Статистичний збірник. / За редакцією О.Г. Осауленка. – К.: ДП «Інформаційно-видавничий центр Держстату України», 2011. – 282 с.

Жук М.В., Бородіна О.М. Інфраструктурне забезпечення інноваційного процесу в Україні //Актуальні проблеми економіки. – 2008. - № 8. – С. 66-71.

Кваша Т.К. Вплив креативності на соціально-економічний розвиток України в умовах глобалізації: Презентація аналітичної доповіді на офіційному сайті Українського інституту науково-технічної і економічної інформації [Електронний ресурс]. Режим доступу до презентації: www.uintei.kiev.ua/viewpage.php?page_id=296

Саліхова О.Б. Адресна державна підтримка як чинник стимулювання розвитку високотехнологічних виробництв в Україні / О.Б. Саліхова // Економіка і прогнозування. – 2011. – № 2. – С. 9 – 23.

Полохало В. Уряд олігархів та зубожіння вітчизняної науки / В. Полохало // Українська правда. – 2011. [Електронний ресурс]. Режим доступу до статті: www.pravda.com.ua/columns/2011/04/26/6140691/

Геєць В.М., Семиноженко В.П. Інноваційні перспективи України / В.М. Геєць, В.П. Семиноженко. – Х.: Константа, 2006. – 272 с.

Новий курс: реформи в Україні. 2010–2015. Національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. – К.: НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с.

Тези доповідей бізнес форуму «Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні» // Наука та інновації. 2008. Т 4. № 3. С. 55–74.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.