ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ. МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ

І.І. Жадан, П.В. Круш

Анотація


В роботі запропоновано модель реалізації інноваційних проектів з впровадження технологічних інновацій на промислових підприємствах України. Описано детально етапи виконання робіт, дано інтерпретацію процесів, що при цьому відбуваються.


Ключові слова


інновації; інноваційна діяльність; інноваційний проект; інвестиційна діяльність; інвестиції; інноваційно-інвестиційний процес; інвестиційно-інноваційний проект; підприємство.

Повний текст:

PDF

Посилання


Україна. Закон. Про інноваційну діяльність: Прийнятий 4 лип. 2002 р. № 40-ІV // Офіційний вісник України. – 2002. – № 31. – 145 с.

Україна. Кабінет Міністрів. Про заходи щодо підтримки інноваційно- інвестиційних проектів: Постанова. 5 серп. 2002 р. № 1106 // Офіційний вісник України. - 2002. – № 32. – 8 с

Андрейченко А. В. Інноваційна діяльність – суть, види, фактори. Інноваційна політика держави / А. В. Андрейченко // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. – Одеса, 2002. – Вип.13. – С.447-450.

Андрощук Г. Інноваційна діяльність в Україні: економічний механізм стимулювання / Андрощук Г. //Головний консультант Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України. / Інтелектуальнавласність. - 2000. - № 12. - С.23 – 30.

Исследование сущности иновационного потенциала//Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. Выпуск 68. - Донецк, ДонНТУ, 2003. - с. 88-96.

Микитюк П. Інноваційний менеджмент/ Петро Микитюк // М-во освіти і науки України. - Київ: Центр навчальної літератури, 2007. - 399 с.

Скрипко, Т.О. Інноваційний менеджмент [Текст] : підручник / Т.О. Скрипко – Київ : Знання, 2011 – 423 с.

Харів П. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів: монографія/ Петро Харів,; Тернопільська акад. народного госп.. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 323 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.