ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ КОРПОРАТІНІХ СТРУКТУР

О.А. Гавриш, Н.П. Круш

Анотація


У статті проаналізовано сутність інноваційної діяльності, визначено характерні риси управління інноваційною діяльністю та розкрито особливості управління інноваційною діяльністю корпоративних структур в сучасних умовах.


Ключові слова


інноваційна діяльність підприємства; інновації; інноваційний процес.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: Навчальний посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2003. – 278 с.

Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: Підручник. – К.: Кондор, 2006. – 398 с.

Жукович І. А. Інноваційна діяльність в українській економіці. Сучасний стан та проблеми / І. А. Жукович, Ю. О. Рижкова // Статистика України. – 2005. – № 3. –С. 4–11.

Кокурин Д. И. Инновационная деятельность : монография / Д. И. Кокурин. – М.:Экзамен, 2001. – 576 с.

Хотяшева О. М. Инновационный менеджмент : учеб. пособие /О. М. Хотяшева. – СПб. : Питер, 2005. – 318 с.

Клепікова О.В. Інноваційна діяльність на підприємстві як об’єкт управління //Економіка транспортного комплексу. – 2009. – Вип. 14. – С. 71-76.

Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент / Н. В. Краснокутська. - К.: КНЕУ, 2003. - 504 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.