ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ: ТЕОРЕТИКО- ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • В.Г. Бурлака

Ключові слова:

теоретико-практичний аспект, наука, інновації, високотехнологічна сфера, пріоритетні напрями, основні принципи, стратегія.

Анотація

У статті вивчено теоретико-практичний аспект іноземного досвіду визначення пріоритетних напрямів розвитку науки та інновацій високотехнологічної сфери. В результаті дослідження, на прикладі вивчення французького нормативно правового документу «Національна стратегія науки та інновацій на 2009-2012 рр.» (Stratégie nationale de recherche et d’innovation pour la période 2009-2012), зроблено висновки щодо пріоритетних напрямів досліджень, які є підґрунтям для розподілення ресурсів державного бюджету та програмування тематичних досліджень у Франції.

Посилання

Александрова В.П. Економічні аспекти державного програмування інновацій // Вісник Інституту економічного прогнозування.- 2002(1).- С.18-39.

Бойко И. Технологические инновации и инновационная политика / И.Бойко // Вопросы Экономики.- 2003.- №2.- С.141-144.

Глазьев С. Ю. Экономическая теория технического развития / С.Ю.Глазьев. - М.: Экономика, 1990. – 545 с.

Глазьев С. Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития / С. Ю.Глазьев. - М.: ВлаДар, 1993. – 356 с.

Глазьев С.Ю. О стратегии экономического роста на пороге XXI века: Научный доклад / С.Ю.Глазьев.- М.: ЦЭМИ РАН, 1997. – 245 с.

Добров Г. М. Научно-технический потенциал: структура, динамика, эффективность / Г.М. Добров, В.Е. Тонкаль, А.А. Савельев.- К.: Наук. думка, 1988. – 347 с.

Добров Г.М. Прогнозирование науки и техники / Г.М. Добров.- М.: Наука, 1969.- 208 с.

Добров Г.М. Экспертные оценки при прогнозировании научно технического прогресса / Г.М.Добров, Ю.В. Ершов, Е.Й. Левин.- К.: Наукова думка, 1975.- 345 с.

Маліцький Б.А. Перспективні напрями науково-технологічного та інноваційного розвитку України: Результати першого етапу прогнозно-аналітичного дослідження в рамках Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку на 2004-2006 роки / Б.А. Маліцький, О.С. Попович, В.П. Соловйов.- К.: Фенікс, 2006.-208 с.

Мартино Дж. Технологическое прогнозирование / Дж. Мартино.- М.: Прогресс, 1977.- 590 с.

Яковец Ю. В. Россия - 2050. Стратегия инновационного прорыва / Ю.В. Яковец, Б.Н. Кузык.- М.: Экономика, 2004. - 632 с.

Яковец Ю.В. Эпохальные инновации ХХІ века / Ю.В. Яковец.- М.Экономика, 2004.- 444 с.

Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса / Э. Янч.- М.: Прогресс, 1974.- 586 с.

Choix des priorites et coherence des politiques de developpement technologique au Quebec.- le Conseil de la science et de la technologie du Quebec, 1988.- 36 p.

Stratégie nationale de recherche et d’innovation.- Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Republique Francaise, 2009.- 40 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ