ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ ТА ПРІОРИТЕТИ ПРОТИДІЇ ЇЙ

Т.В. Сакалош, І.А. Майструк

Анотація


У статті проаналізовано поняття «тіньова економіка». Узагальнення різних підходів до нього дозволило авторам визначити сутність, суперечливий характер цього явища, його структуру, сфери розповсюдження, причини вкоріненості у суспільстві. Основний висновок полягає у попередженні того, що сучасна Україна балансує на межі критичного рівня тінізації.


Ключові слова


тіньова економіка; неофіційна економіка; детінізація; протитінізаційні заходи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Особливості та шляхи детінізації економіки України: Матеріали «круглого столу» / За ред. З.С. Варналія. – К.: НІДД, 2007. – 110 с.

[Електронний ресурс] / Департамент макроекономіки. Відділ економічної безпеки та детінізації економіки. – 2009. – 10 жовтня. – Режим доступу: www.me.gov.ua/control/uk/publish/category/main? cat_id=120799.

Економічна енциклопедія. У трьох томах. Т. 3. С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Академія. – 2002. – 952 с.

Никитин С. Теневая экономика и налогообложение / С. Никитин, М. Степанова, Е. Глазова // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – № 2. – С. 24–30.

Економічна безпека: навч. посіб. / За ред. З.С. Варналія. – К. Знання, 2009. – 647 с.

Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2000-2009 / Global Financial Integrity Program [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.gfip.org/storage/gfip/documents/reports/IFF2010/gfі _iff_update_reportweb.pdf.

Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації: монографія / за ред. З.С. Варналія. – К.: НІСД, 2006. – 576 с.

Global Risks Report 2011. An initiative of the Risk Response Network. January 2011/ World Economic Forum [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://riskreport.weforum.org/global-risks-2011.pdf.

Non-observed economy in National Accounts, survey of country practices. – New York: United Nations, 2008.

Коротаев А.В., Халтурина Д.А. Современные тенденции мирового развития / отв. ред. И.В. Следзевский, Л.В. Юрьев. – М.: Либроком, 2009. – 240 с.

Коваль Г.В. Щодо поняття корупція // Нові підходи до боротьби з корупцією: законодавче забезпечення та проблеми реалізації: [матеріали засідання круглого столу] / За заг. ред. Ю.М. Бурдачова, І.П. Лопушинського – Херсон: Грінь Д.С., 2011. – 116с.

Клімова С.М., Ковальова Т.В. Запобігання і протидія корупції: навч. посіб. / С.М. Клімова, Т.В. Ковальова. – Харків: 2011. – 344 с.

Хавренюк М.І. Науково-практичний коментар до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» / М.І. Хавренюк: Х.; Фактор, 2012. – 656 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.