СТВОРЕННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Л.В. Джемелинская
  • О.О. Сарапулова

Ключові слова:

зони вільної торгівлі, глобалізація економіки, експорт зовнішньої торгівлі.

Анотація

Проведено аналіз товарообігу, експорту України. Визначені головні переваги і можливі втрати країни при вступі у зону вільної торгівлі. Описані основні тенденції глобалізації еклономіки.

 

Посилання

Економічна теорія: Політекономія: Підручник/За ред. В.Д. Базилевича. – 6-е вид., перероб. І доп. – К.: Знання-Прес, 2007. – 719 с. ISBN 966-311-049-X

Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навч. Посіб. – К.: Вища шк.., 2005. – 325 с. ISBN 966-642-225-5

Круш П.В. Кожемяченко О.О. Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 320 с. ISBN978-611-01-0195-0

Україна у цифрах 2010 р. Статистичний збірник. Державний комітет статистики України. За ред.. О.Г. Осауленка. Відп. за випуск Н.П. Павленко. Держаналітінформ. Київ. – 248 с. ISBN 978-966-2224 11-5

Соціально-економічний розвиток України за 2011 р. Державна служба статистики України./Електронний ресурс/ http://www.ukrstat.gov.ua

Википедия. Свободная энциклопедия/ Электронный ресурс/ http://ru.wikipedia.org/

Пасховер А., Бироваш М. Back in the USSR.. Корреспондент. № 42 (479) 28 октября 2011. – С. 18-20.

Уляницкий Д. Зона. Дайте две. Журнал «Власть денег» №45 (328). 11-17 ноября 2011. – С. 18- 22.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ