Функціональний підхід до характеристики ефективності управління діяльністю підприємства

І.А. Шеховцова, М.Ю. Пилова

Анотація


В цій статті з позицій функціонального підходу визначено сутність понять «діяльність підприємства», «функції підприємства», «управління діяльністю підприємства» та «ефективність управління діяльністю підприємства», показано їх залежність та підпорядкованість, дано їх змістовні характеристики.

 


Ключові слова


діяльність; управління; ефективність; управління діяльністю; підприємство.

Повний текст:

PDF

Посилання


Румянцева З. П. Общее управление организацией. Теория и практика / Румянцева З. П. – М. : ИНФРА-М, 2003. – 304 с. - (Учебник).

Современные технологии управления промышленным предприятием: [моногр.] / А. Э. Воронкова, А. В. Козаченко, С. К. Рамазанов, Л. Е. Хлапенов. – К. : Либра, 2007. – 256 с.

Богатин Ю. В. Экономическая оценка качества и эффективности работы предприятия / Богатин Ю. В. – М. : Экономика, 1991. – 214 с.

Лафта Дж. К. Эффективность менеджмента организации / Лафта Дж. К. – М.: Русская Деловая Литература, 1999. – 320 с. - (Учебное пособие).

Сетров М. Основы функциональной теории организации / М. Сетров. – Л. : Наука, 1972. – 156 с.

Устенко О. Л. Економіка підприємництва : метод. посіб. / О. Л. Устенко. – 2-е вид. – К. : МАУП, 1999. – 44 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.