Шляхи покращення структури капіталу підприємства

Автор(и)

Ключові слова:

капітал, власний капітал, залучений, позичковий капітал, структура капіталу, оптимізація структури капіталу.

Анотація

В даній статті розглянуто суть та роль капіталу підприємства, надано детальну класифікацію його видів. Розроблені основні підходи та шляхи покращення структури капіталу підприємства з метою утворення балансу між часткою власних та позичкових коштів для забезпечення розвитку підприємства на довгострокову перспективу.

 

Посилання

Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т. 1. / И.А. Бланк – К.: Ника-Центр, 1999.

Бланк И.А. Управление использованием капитала / И.А. Бланк – К.: Ника-Центр, 1999.

Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту / Є.Ф. Брігхем – К.: КП “ВАЗАКО» Видавництво “Молодь», 1997.

Воробйов Ю.М. Особливості формування фінансового капіталу підприємства. // Фінанси України / Ю.М. Воробйов – 2001. – № 2. – С. 77-85.

Иванов А.Н. АО: управление капиталом и дивидендная політика / А.Н. Иванов – М.: ИНФРА – М, 1996

Ковалев В.В. Управление фінансами: учебное пособие / В.В. Ковалев – М.: 1998.

Мойсеєнко І. П. Інвестування: навч. посіб. / І. П. Мойсеєнко. – К.: Знання, 2006. – 490 с.

Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ. – М., 2001.

Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. Российская практика / Е.С. Стоянова – М., 1995.

Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями / Т.В. Теплова– М., 2000.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА