Проблеми оцінки фінансового стану підприємства і напрямки їх вирішення

С.О. Тульчинська, М.В. Нікітіна

Анотація


У статті розкрито сутність і необхідність оцінки фінансового стану підприємств у сучасних умовах. Визначено основні завдання аналізу фінансового стану підприємства, а також проблеми, які виникають при оцінці фінансового стану підприємства. У даній роботі проаналізовано основні існуючі методичні підходи до оцінки діяльності підприємства, визначено їх переваги та недоліки. Особлива увага приділена дослідженню методики аналізу фінансового стану підприємства з використанням індикаторів оцінки ліквідності, платоспроможності, рентабельності та ділової активності підприємства, яка в Україні використовується найчастіше. Також у даній статті запропоновані основні рекомендації в галузі відновлення платоспроможності, достатнього рівня фінансової стійкості підприємства та виявлення можливості підприємства продовжувати свою господарську діяльність, які можуть використовуватися підприємствами для поліпшення свого фінансового стану.

 


Ключові слова


фінансовий стан підприємства; оцінка фінансового стану підприємства; фінансова стійкість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ефимова, О.В. Финансовый анализ / О. В. Ефимова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Бухгалт. учет, 2008. -350 с.

Іваненко В.В. Фінансовий аналіз / Іваненко В.В. – Харків: Видавничий Дім «Інжек», 2003. -176 с.

Барногльц С.Б., Экономический анализ хозяйственной деятельности на современном этапе развития / Барногльц С.Б. – Москва, 1998. – 315 с.

Шеремет А.Д. Методика финансового анализа / Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. – Москва: ИНФРА-М, 2000. – 208 с.

Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: Підручник/за ред. проф. А.Г. Загороднього, 3-тє видання, перероб. і доп.- К.:Знання, 2008.-487 с.

Нєкрасова А.В., Лановлюк В.Б.Оцінка фінансового стану підприємства: проблеми та шляхи вирішення // Наукова стаття [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2010_2/Lanovluk_210.htm.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.