процес реалізації стратегії виходу підприємств на зовнішній ринок

Автор(и)

  • О.С. Попович
  • С.В. Янушкевич

Ключові слова:

зовнішньоекономічна діяльність, стратегія виходу на зовнішній ринок, інтернаціоналізація, міжнародний маркетинг.

Анотація

У статті розглянуто стратегію виходу підприємства на зовнішній ринок як ключовий елемент концепції його розвитку та основні етапи процесу її реалізації. Проаналізовано підходи до інтернаціоналізації підприємства.

 

Посилання

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність», затверджений Постановою Верховної Ради №960 – ХІІ від 16.04.1991 р., зі змінами і доповненнями.

Армстронг Г., Котлер Ф. Введение в маркетинг, 8-е издание: Пре. С англ./ Г.Армстронг, Ф.Котлер // – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 832 с

Болдуєва О.В. Оцінювання економічної ефективності зовнішньої діяльності суб’єктів господарювання / О.В.Болдуєва // Держава та регіони. – 2009. - №4. – С.190-195.

Дідківський М.У. Зовнішньоєкономічна діяльність підприємства: Навч. Посібник /М.У. Дідківський //. – К.: Знання, 2006. – 463 с

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів / І.В. Багрова, Н.І. Рєдіна, В.Є. Власюк, О.О. Гетьман; За ред д-ра екон наук, проф. І.В. Багрової. – К.: ЦУЛ, 2004. – 580 с.

Шмаленко Я.В. Формування зовнішньоекономічної стратегії підприємства /Я.В.Шмаленко // Держава та регіони. – 2008. - №3. – С. 270-277.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА