Аналіз оборотного капіталу промислового підприємства на прикладі ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат»

Автор(и)

Ключові слова:

оборотний капітал, оборотні засоби, оборотність, коефіцієнти, ПАТ «ПГЗК».

Анотація

В цій статті розглянуто коефіцієнтний метод аналізу та оцінки стану та ефективності використання оборотного капіталу підприємства в сучасних умовах господарювання. На прикладі ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» розраховано відповідні показники та наведено короткі рекомендації щодо покращення використання оборотного капіталу.

 

Посилання

Круш П.В. Економіка підприємства: курс лекцій: у 2 кн./ під заг. ред. Круша П.В., Шелехова К.В. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. Кн. 1. Структура, продукція, ресурси. – Ч. 2. – 354 с.

Пан Л. В. Управління обіговими коштами підприємницьких структур / Л. В. Пан // Фінанси України. – 2010. – № 8. – С. 197-201.

Річна інформація ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» за відповідні роки: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/participant/00191000

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА