Аналіз оборотного капіталу промислового підприємства на прикладі ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат»

П.В. Круш, Ю.В. Рудковська

Анотація


В цій статті розглянуто коефіцієнтний метод аналізу та оцінки стану та ефективності використання оборотного капіталу підприємства в сучасних умовах господарювання. На прикладі ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» розраховано відповідні показники та наведено короткі рекомендації щодо покращення використання оборотного капіталу.

 


Ключові слова


оборотний капітал; оборотні засоби; оборотність; коефіцієнти; ПАТ «ПГЗК».

Повний текст:

PDF

Посилання


Круш П.В. Економіка підприємства: курс лекцій: у 2 кн./ під заг. ред. Круша П.В., Шелехова К.В. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. Кн. 1. Структура, продукція, ресурси. – Ч. 2. – 354 с.

Пан Л. В. Управління обіговими коштами підприємницьких структур / Л. В. Пан // Фінанси України. – 2010. – № 8. – С. 197-201.

Річна інформація ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» за відповідні роки: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/participant/00191000


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.