Страхування як інструмент нейтралізації фінансових ризиків підприємства

К.В. Шелехов, О.Ю. Заболотна

Анотація


В статті досліджено теоретичні основи управління фінансовими ризиками підприємства, проаналізовано процес управління фінансовими ризиками підприємства, внесено пропозиції щодо вибору ефективного інструменту для нейтралізації фінансових ризиків в діяльності підприємства.

 


Ключові слова


фінансовий ризик; оцінка фінансового ризику; управління фінансовими ризиками; страхування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Коваленко Л.О. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. / Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2005. – 485 с.

Базилевич В.Д. Страхова справа / Базилевич В.Д., Базилевич К.С. 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2005. – 351 с.

Таркуцяк А.О. Страхові послуги: Навч. посібник. Таркуцяк А.О. – К.: В-во Європейського університету, 2004. – 579 с.

Клапків М.С. Страхування фінансових ризиків: Клапків М.С. Монографія.-Тернопіль:, Карт-бланш. – 2002.-570с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.