Основні проблеми фінансового менеджменту галузі

Автор(и)

Ключові слова:

фінансовий менеджмент, інвестиції, фінансування, виробнича діяльність, управління активами.

Анотація

Статтю присвячено визначенню вагомості поняття фінансового менеджменту. Це система надійності та ефективності управління існуючими фінансами підприємства. Від того як об’єкт управління розпоряджається фінансово-ресурсною базою залежить майбутнє фірми. Непрофесійність та не кваліфікованість цих рішень може стати причиною втрачання масштабу діяльності, гальмування розвитку підприємства або навіть банкрутство.

 

Посилання

Заболотний В. Сучасний менеджмент як фактор зростання потреби в знаннях та освіті // «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти». Зб.наук. праць в 6 томах/ К. вид-во Гнозис, 2009. – 0,5 др.арк.

Л.В. Кузьменко, В.В. Кузьмін, В.М. Шаповалова–Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник // – Посібники он-лайн [Електронний ресурс] / Режим доступу до статті: http://www.bооkz.cоm.uа/10/іndеx.htm

/Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна–Фінансовий менеджмент. Підручник. 2-ге вид. // – [Електронний ресурс] Режим доступу до статті: http://www.twіrpx.cоm/fіlе/344884/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ