Роль контролінгу у системі забезпечення ефективного управління розвитком підприємства

Автор(и)

Ключові слова:

конролінг, система управління, контроль, переваги контролінгу, довгострокова перспектива, стратегічне управління, система «директ-костингу».

Анотація

Процес контролінгу є важливою складовою для забезпечення взаємоузгодженості та єдності усіх елементів системи управління на підприємстві. Незважаючи на те, що існують різні погляди щодо тлумачення сутності контролінгу, незмінною залишається його роль у забезпеченні конкурентоспроможності фірми на ринку через ряд переваг, які створюються в результаті впровадження даного відділу чи служби на підприємстві.

 

Посилання

Давидович І.Є. Контролінг / І.Є. Давидович – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 552 с.

Деменіна О.М., Ретроспективний та перспективний аспект концепцій контролінгу / О.М. Деменіна // Маркетинг в Україні. – 2002. – № 4(14). – 55-58 с.

Задорожний Р.П. Контролінг, як концепція управління фінансово-господарською діяльністю підприємства / Р.П Задорожний // Вісник КІБІТ. – 2010. – №1. – 46-56 с.

Манн Р. Контроллинг для начинающих. Система управления прибылью / Р. Манн, Э. Майер – М. : Изд-во «Финансы и статистика», 2004. – 301 с.

Попченко Е.Л. Бизнес – контроллинг / Е.Л. Попченко, Н.Б. Ермаков – М. : Альфа-Пресс, 2006. – 288 с.

Троян О.В. Механізм контролінгу в системі управління промисловим підприємством / О.В. Троян // Держава та регіони. Серія: економіка і підприємство. – 2009. – №1. – 218-222 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ