Роль контролінгу у системі забезпечення ефективного управління розвитком підприємства

С.О. Кириченко

Анотація


Процес контролінгу є важливою складовою для забезпечення взаємоузгодженості та єдності усіх елементів системи управління на підприємстві. Незважаючи на те, що існують різні погляди щодо тлумачення сутності контролінгу, незмінною залишається його роль у забезпеченні конкурентоспроможності фірми на ринку через ряд переваг, які створюються в результаті впровадження даного відділу чи служби на підприємстві.

 


Ключові слова


конролінг; система управління; контроль; переваги контролінгу; довгострокова перспектива; стратегічне управління; система «директ-костингу».

Повний текст:

PDF

Посилання


Давидович І.Є. Контролінг / І.Є. Давидович – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 552 с.

Деменіна О.М., Ретроспективний та перспективний аспект концепцій контролінгу / О.М. Деменіна // Маркетинг в Україні. – 2002. – № 4(14). – 55-58 с.

Задорожний Р.П. Контролінг, як концепція управління фінансово-господарською діяльністю підприємства / Р.П Задорожний // Вісник КІБІТ. – 2010. – №1. – 46-56 с.

Манн Р. Контроллинг для начинающих. Система управления прибылью / Р. Манн, Э. Майер – М. : Изд-во «Финансы и статистика», 2004. – 301 с.

Попченко Е.Л. Бизнес – контроллинг / Е.Л. Попченко, Н.Б. Ермаков – М. : Альфа-Пресс, 2006. – 288 с.

Троян О.В. Механізм контролінгу в системі управління промисловим підприємством / О.В. Троян // Держава та регіони. Серія: економіка і підприємство. – 2009. – №1. – 218-222 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.