Сутність поняття «міжнародний лізинг»

Автор(и)

Ключові слова:

лізинг, міжнародний лізинг, цивільно-правові відносини, договір, схема реалізації.

Анотація

У статті розглянуто сутність та досліджено особливості поняття міжнародного лізингу, розроблено схеми проведення операцій міжнародного лізингу.

 

Посилання

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про лізинг» від 11 грудня 2003р. №1381-XV // Урядовий кур’єр. – 2004. – №8. – 16 січня – C. 4.

Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородній, Л. Г. Вознюк. – К.: Знання, 2007. – 1071 с. – ISBN 978-966-346-393-3

Івасів Б. С. Міжнародні розрахунки [Текст] : підручник / Б. С. Івасів. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 223 с. – ISBN 966-7952-29-0

Багрова І. В. Міжнародна економічна діяльність України [Текст] : навч. посіб. / І. В. Багрова, О. О. Гетьман, В. Є. Власюк ; ред. І. В. Багрова. – К.: Центр навч. літ-ри, 2004. – 384 с. – ISBN 966-8568-16-8

Холодний, Геннадій Олександрович. Лізинг в інвестиційному механізмі інноваційного розвитку підприємств – Х., 2007. – 195 с. ISBN 966-676-188-

Брюховецкая Н. Г. Управление лизингом на промышленных предприятиях / Н. Е. Брюховецкая, Е. А. Саплина, С. Я. Елецких, С. Ю. Саплин; М-во образования и науки Украины, Донбас. гос. машиностроит. акад. – Краматорск: ДГМА, 2010. – 143 с. ISBN 978-966-379-435-8.

Чирков В. Г. Лізинг : інформ.-метод. посіб. / В. Г. Чирков, І. В. Черевань; НАН України [та ін.] – К.: Фенікс, 2010. – 78 с.: табл. ISBN 978-966-651-825-8.

Зовнішньоекономічні операції та контракти: Навч. посіб. / [Козик В.В., Панкова Л.А., Карп’як Я.С. і інші] – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с. ISBN 966-7767-84-2.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ