Сучасні проблеми маркетингової діяльностi на підприємстві

Автор(и)

Ключові слова:

маркетинг, маркетингoва дiяльнiсть, сучасний маркетинг.

Анотація

У статті, наведено спектр характеристик сучасного маркетингу та зміни у ринкових відносинах, що змушують підприємців шукати нові підходи до ведення бізнесу, до уваги взято рівень ефективності маркетингової діяльності на підприємствах. У даній статі окреслені та узагальнені проблеми, які пов’язані з потребами підприємств у застосуванні маркетингу. Особлива увага приділена існуючим економічним змінам, щo дозволяють вдосконалити управління нa теоретичному рівні, тa покращити практичну маркетингову діяльність на підприємствах. Висвітлено певні специфічні риси сучасного маркетингу в Україні, а саме недоліки його функціонування. Визначено ряд негативних тенденцій у маркетинговій діяльності підприємств, визначено напрями діяльності підприємств щодо їх ліквідації.

 

Посилання

Павленко А. Ф. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика: Монографія / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак Т.О. Примак – К.: КНЕУ, 2005. – 408 с.

Маркетинговий менеджмент / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та ін. / Підручник – К.: Видавництво «Хімджест», 2008. – 720с.

Панкрухин А. П. Маркетинг: Учебник. – М.: ИФК «Омега-Л», 2002. – 656 с.

Хоменко, П.Г. Сучасні тенденції розвитку маркетингу / П.Г. Хоменко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №12(102). – С. 123-133.

Борисова В.А. Підвищення конкурентоспроможності підприємств АПК / В.А. Борисова //Економіка АПК. – 2000. – №5. – С.75-79.

Логвіна Ю.М. Сучасні тенденції розвитку маркетингу в Україні / Ю.М. Логвіна, Г.О Лихачева, Д.П. Михайлова // Наукова стаття [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=32592.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ