Характеристика чинників підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств

Автор(и)

Ключові слова:

чинник, ієрархія чинників, конкурентні переваги, конкурентоспроможність підприємства, глобалізація.

Анотація

В даній статті розглянуто проблему підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств із врахуванням процесів глобалізації. Приділено увагу основним складовим конкурентоспроможності та ідентифікації чинників її підвищення.

 

Посилання

Багрова І.В.. Складові та фактори конкурентоспроможності / І.В.Багрова, О.Г. Нефедова // Науковий журнал «Вісник економічної науки України». – 2007. – № 1(11). – С.. 11-16.

Гринів Л.В. Оцінка та підвищення конкурентоспроможності під-приємств харчової промисловості: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / На-ціональний університет харчових технологій, Київ, 2008.

Дементьева А. Г. Конкурентоспособность международніх компаний // Маркетинг в России и зарубежом. – 2000. № 6.

Коно Т. Стратегия и структура японских предприятий / Пер. с англ. – М.: Прогресе, 1987. 384с. (стр. 229 – 231).

Капітанець Ю. О. Визначення та забезпечення конкурентоспроможності підприємства: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / Тернопільський національний економічний ун-т. – Т., 2009.

Ламбен Ж. Менеджмент ориентированньїй на рьінок: Стратегический и операционньїй маркетинг: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2004. – 796 с.

Мицюк С.В. Конкурентоспроможність вітчизняної продукції: проблеми та перспективи: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.01/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007.

Саєнко М.Г. Стратегія підприємства. Підручник. – Тернопіль: «Економічна думка». – 2006.390 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ