Економічна ефективність управління матеріально-технічним забезпеченням

Автор(и)

Ключові слова:

виробнича ефективність, матеріально-технічне забезпечення, виробництво, сировина, матеріали, підприємство, виробничий процес, технічні засоби виробництва, запаси, готова продукція, послуги.

Анотація

Матеріально-технічне забезпечення як посередник між виробництвом та виробничим споживанням продукції виробничо-технічного призначення забезпечує міжгалузеві зв'язки з постачання продукції. Оптимальна структура матеріально-технічного забезпечення підприємства сприяє скороченню тривалості виробничого процесу, його ефективності та підвищенню якості продукції. Матеріально-технічне забезпечення сучасного підприємства забезпечує організаційні зв'язки як зовнішнього, так і внутрішнього середовища підприємства. Формує засади ефективності виробництва, використання виробничих ресурсів, динаміки виробничого процесу та продуктивності праці.

У статті розглядаються основні проблеми матеріально-технічного забезпечення виробництва, що стосуються практично всіх виробничих підприємств України; визначається місце проблеми класифікації методів, форм та систем управління матеріально-технічним забезпеченням.

 

Посилання

Євсєєв Олексій Сергійович. Моделювання матеріально-технічного забезпечення розвитку підприємства : Дис. канд. екон. наук: 08.03.02 / Харківський держ. економічний ун- т. / Олексій Сергійович Євсєєв. – Х., 2002. – 278арк. – Бібліогр.: арк. 180-188.

Богацька Н. М. Аналіз матеріально – технічного забезпечення підприємства [Електронний ресурс] / Н. М. Богацька. – Режим доступу: http://www.smida.gov.ua/reestr/?kod=00292988.

Остапенко Т. М. Оцінка матеріально-технічного забезпечення в розрізі технічних ресурсів / Т. М. Остапенко // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні перспективи розвитку України» . – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – Т. І. – С. 55-58.

http://www.ua-tenders.com/news/tpu/

Господарський кодекс України від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради, 2003, № 18-22 ст. 144

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ