Конкурентоспроможності продукції українських підприємств в умовах глобалізації світової економіки

Автор(и)

Ключові слова:

конкурентоспроможність продукції, метод відносних показників, глобалізація економіки.

Анотація

Дана стаття присвячена висвітленню питання конкурентоспроможності продукції з огляду на все більшу глобалізацію світової економіки. Розглянуто факторіальну оцінку конкурентоспроможності підприємства та запропоновано метод її підрахунку. Визначено методику розрахунку конкурентоспроможності продукції та окреслено головні етапи найбільш дієвого з них – методу відносних показників.

 

Посилання

Фатхутдінов Р.А. Конкурентоспроможність організації в умовах кризи: маркетинг, менеджмент: Навчальний посібник / Р.А.Фатхутдінов. – Київ: «Маркетинг», 2009. – 492 с.

Невелєв О.М. Переваги та ризики(загрози) в соціально-економічному розвитку України у зв’язку із вступом до СОТ / О.М.Невелєв, М.В. Засульський, В.В. Іваненко. – Київ:Академія муніципального управління. Київська торгово-промислова палата, 2008. – 68с.

Близнюк Н.В. Конкурентоспроможності продукції українських підприємств/ Н.В. Близнюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2012. – вип. 1., [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchtei/2012_1/1-2012-6.pdf

Сиваченко І.Ю. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: Навчальний посібник / І.Ю. Сиваченко. – Київ: ЦУЛ. – 2007. – 186 с.

Звіт про конкурентоспроможність регіонів України 2012/ Т. Бойко, І. Гончаренко, Н. Дмитрюк, В. Коваленко, Т. Подвисоцька, Г. Чухай, Лейла Род-Томсен. – Фонд «Ефективне управління», 2012. – 208с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ