Стан та можливості покращення стратегічного управління на підприємствах України

Автор(и)

Ключові слова:

стратегічне управління, стратегія, категорія, лідер-стратег, принципи, концепція.

Анотація

У статті досліджено стан та тенденції впровадження стратегічного управління на підприємствах України. Виявлені головні проблеми запровадження системи стратегічного менеджменту на вітчизняних підприємствах, які на пряму пов’язані з успішністю організації. Розкрито зміст та цілі впровадження стратегії на підприємстві та обумовлене функціональне призначення елементів стратегічного управління. Надані практичні поради щодо запровадження принципів та елементів стратегічного управління у діяльність вітчизняних підприємств як основи формування комплексної концепції і механізмів його реалізації.

 

Посилання

Багол А. Г. Структура современных механизмов формирования стратегии предприятия / А. Г. Багол, Н. Л. Кусик // Економіка. Менеджмент. Підприємництво: збірник наукових праць. – 2009. – № 21. – С. 35.

Дмитренко А. І. Стратегії антикризової діяльності промислових підприємств / А. І. Дмитренко // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – 2009. – № 4 (20). – С. 49-53.

Завадяк Р. І. Стратегічне управління ефективністю підприємств у постприватизаційний період (на метаріалах Закарпатської області): автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Р. І. Завадяк ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2010. – 20 с.]

Скібіцький О. М. Антикризовий менеджмент : навч. посіб. / О. М. Скібіцький. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 568 с.

Стратегічний менеджмент. конспект лекцій (для студентів

спеціальнос ті 7.050 201 − «менеджмент організацій»). [Електронний ресурс] / Кайлюк Є.М − Харків: ХНАМГ – 2006.– С.20. Режим доступу http://eprints.kname.edu.ua/4463/1/СМ_лекции.pdf

Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал [Електронний ресурс] / Герчанівська С.В. «Стратегічне управління як механізм

забезпечення ефективного розвитку вітчизняних підприємств» – 2010. – С. 79. Режим доступу http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2012_1/79.pdf

Стратегічне управління [Електронний ресурс] / – Шершньова З. Є., Оборська С.В.: «Необхідність формування стратегічного мислення менеджерів» – 2011. – С. 34. Режим доступу http://www.slv.com.ua/book/101/6897.html

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ