Проблеми та сучасний стан системи управління якістю продукції на підприємстві

Автор(и)

Ключові слова:

якість продукції, стандартизація, сертифікація, петля якості, споживач, міжнародні стандарти якості, системи комплексного управління якістю.

Анотація

В статті досліджено сучасний стан впровадження та функціонування системи управління якістю продукції на вітчизняних підприємствах в умовах глобалізації ринку та здійснено аналіз проблем, які виникають у зв’язку з цією діяльністю.

 

Посилання

Агєєв Є. Я. Управління якістю : навч.-метод. посіб. / Є. Я. Агєєв. – Львів : Новий Світ–2000, 2010 р. – 240 с.

Національний стандарт україни. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005, IDT) – Режим доступу – http://www.document.org.ua/sistemi-upravlinnja-jakistyu.-osnovni-polozhennja-ta-slovnik-nor14237.html

Вакуленко А.В. Управління якістю: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2004. – 167 с.ДСТУ ISO 9000:2007

Управління якістю : навч. посіб. / Д. П. Лойко, О. В. Вотченікова, О. П. Удовіченко, М. А. Котляр. – 2-ге вид. – Львів: Магнолія 2006, 2010 р. – 336 с.

Костенко Т.Д. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства : навч. посіб. / Костенко Т.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С., Панков В.А., Герасимов А.А., Ровенська В.В. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. – 400 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ