ВПЛИВ РИЗИКІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТА МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ СТУПЕНЯ

Автор(и)

Ключові слова:

ризик, невизначеність, ефективність, інвестиційний проект.

Анотація

У статті розглядається проблема обліку ризику та невизначеності при прийнятті рішення про інвестування. У роботі розкрито сутність понять «невизначеність» та «ризик», визначено різницю між цими поняттями. Особлива увага приділена детальному порівняльному аналізу існуючих кількісних методів оцінки ризику сучасних інвестиційних проектів. Викладено переваги та недоліки практичного застосування кожного з методів, врахування яких дозволить підвищити обґрунтованість господарських рішень в сфері управління інвестиційними процесами. Перераховано типові помилки, які можуть виникнути під час оцінки ефективності інвестиційних проектів. Також у даній статті розглянуті найголовніші методи вирішення ризиків інвестиційних проектів та методи зниження їх ступеня.

 

Посилання

Телішевська Л. І. Проектний аналіз в схемах: навчальний посібник / Л. І. Телішевська. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2005. – 256 с.

Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент : учебный курс / И. А. Бланк. – 2-е изд., перераб. –К. : Эльга-Н ; Ника-Центр, 2006. – 552 с

Ковтун Н.В. Методи фінансової статистики в аналізі інвестиційної діяльності: сфера та особливості використання // Статистика України. – 2008. –С.15-22.

Щербак А.В. Інвестиційний аналіз в умовах невизначеності грошових потоків // Фінанси України. – 2008. – № 11. – С.61-70.

Верлинский А. М. Методы анализа инвестиционных проектов / А. М. Верлинский // Бизнесинформ. –2006. – № 1–2. – С. 51–54.

Терещенко Т. Методы управления рисками / Т. Терещенко // Справочник экономиста. – 2004. –№ 3. –С. 20–26.

Какаева Э.А. Типовые ошибки при оценке инвестиционных проектов [Электронный ресурс]–Режим доступу: www .gumer.info/bibliotek_Buks/Econom.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ