Digital PR як потужний інструмент сучасного маркетингу

І. П. Петровська, В. І. Черноус

Анотація


У статті розглядається сутність та визначено переваги та недоліки одного із головних інструментів просування Digital PR. Досліджено інструмент просування Digital PR з точки зору його доцільності та практичного використання малим, середнім та великим бізнесом.

 


Ключові слова


PR (public relations); Digital PR; діджитал; діджиталізація; Інтернет; інформація; соціальні мережі; блоги; соціальні медіа; SEO; SERM; цифрові активи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Пелещишин А. М.Позиціонування сайтів у глобальному інформаційному середовищі./ А. М.Пелещишин // Монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2007. 260 с.

Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein (2010) Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media / M.Kaplan, Andreas, Michael Haenlein // Business Horizons, 2010. – № 53 (1). С. 59–68.

Van Niekerk, A.J. (2006) The Strategic Management of Media Assets / A.J. Van Niekerk // A Methodological Approach. Allied Academies, New Orleans Congress, 2006.

Дрозд Янина. Классический PR и digital. Что эффективнее? [Електронний ресурс] / Янина Дрозд // Режим доступу.: http://befirst.com.ua/expert/show/345-klassicheskiy-pr-i-digital-chto-effektivnee

Чарльтон Грехем. Стив Рубель об «угасании» контента в социальных медиа, Steve Rubel on social media content «decay», [Електронний ресурс] / Грехем Чарльтон // Режим доступу.: http://www.towave.ru/pub/stiv-rubel-ob-ugasanii-kontenta-v-sotsialnykh-media.html

PR в Интернете. [Електронний ресурс] Режим доступу.: http://pr-cy.ru/lib/reklama/PR-v-internete, 2012

SERM. [Електронний ресурс] Режим доступу.: http://www.webeffector.ru/wiki/SERM, 2012


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.