Assessment of the effectiveness of merger process on the basis of the experience of the Polish transactors

Aneta Sokół, Anna Owidia Surmacz

Анотація


The article presents the nature and complexity of the merger and acquisition process – transactions resulting from selection of an external development path by enterprises. In addition, the basic grounds for undertaking these projects in the context of their influence on the broadly-understood development, long-term effectiveness as well as growth of the organization’s value have been described. The purpose of this article is to present the basic activities (stages and phases) connected with the mergers / acquisitions process necessary for achievement of success and desired economic and non-economic advantages by participants of the transactions. Furthermore, to describe the market of mergers and acquisitions in Poland in the greatest possible detail, the theoretical reasoning has been complemented with results of an empirical study (opinions of merger transactions participants themselves have also been presented).

 


Ключові слова


developing countries; mergers and acquisitions of enterprises; economists; strategy planning; international research methods.

Повний текст:

PDF

Посилання


Cartwright S., Cooper C.L., (2001), Kiedy firmy łączą się lub są przejmowane, Petit, Warszawa.

Chwistecka-Dudek H., (2003), Fuzje i przejęcia – faza przygotowawcza, Przegląd Organizacji, No. 6.

Chwistecka-Dudek H., (2003), Fuzje i przejęcia – faza negocjacyjna, Przegląd Organizacji, No. 7-8.

Chwistecka-Dudek H., (2003), Fuzje i przejęcia – faza integracyjna, Przegląd Organizacji, No. 9.

Dubicki M., (2000), Jak odnieść sukces w operacjach fuzji i przejęć przedsiębiorstw, Bank i Kredyt, No. 1-2.

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. W. Frąckowiaka, (1998), PWE, Warszawa.

Fołtyn W., (2005), Analiza due diligence w procesach integracyjnych przedsiębiorstw, Marketing i Rynek, No. 1.

Fołtyn W., (2001), Due diligence w transakcjach połączeń i przejęć przedsiębiorstw, Punkt Widzenia, No. 76.

Mączyńska E., (1999), Due diligence w ocenie wartości przedsiębiorstw, Nasz Rynek Kapitałowy, No. 12.

Pablo A., (1994), Determinants of Acquisition Level a Decisionmaking Perspective, Academy of Management Journal, vo 37.

PWN-Oxford, (2002), Wielki słownik angielsko-polski, PWN, Warszawa.

Strategor, (1997), Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.

Szymański K.G., Ogorzałek J.,(2003), Łączenie spółek kapitałowych w pytaniach i odpowiedziach, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.

Trocki M., (2004), Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, PWN, Warszawa.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, (2004), praca zbiorowa pod red. A. Pocztowskiego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.