Зростання економічної культури населення як фактор зміцнення економічної безпеки суспільства

Автор(и)

  • Л.В. Овчаренко

Ключові слова:

економічна культура, економічна безпека.

Анотація

В цій статті досліджується проблеми впливу економічної культури на рівень економічної безпеки суспільства в цілому та окремого підприємства. Автор розглядає фактори, що сприяють зміцненню економічної безпеки, аналізує напрями формування економічної культури як фактору впливу на рівень економічної безпеки.

 

Посилання

Абалкин Л.И., Абрамова М.А., Алексеев А.И. Национальная экономика. – М.: Экономистъ, 2007, 864 с.

Бандурка О.М., Духов В.Є., Петрова К.Я., Червяков І.М. Основи економічної безпеки: Підручник. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. Справ, 2003, -236 с.

Боенко Н.И. Экономическаяч культура: проблемы и тенденции развития. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та. – 2005. – 288 с.

Економічна безпека. Навч. посіб. для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ. Рекомендовано МОН /За ред.. З.С, Варналія. – К., 2009. – 647 с., тв..пал.

Завадський Й.С., Осовська Т.В., Юшкевич О.О. Економічний словник. – К., Кондор. – 2006. – 356 с.

Матвєєв С.О., Лясота Л.І Економічна соціологія. Підручник. – Суми: Університетська книга, 2006. – 184 с.

Паньков В. Економічна безпека. // Інтерлінк. – 2007 – № 3., с.113-117.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ