Аналіз стану ринку оптової та роздрібної торгівлі України

Автор(и)

  • О. І. Назаренко

Ключові слова:

оптова торгівля, роздрібна торгівля, тенденції розвитку торгівлі в Україні.

Анотація

У статті досліджено стан ринку оптової торгівлі, посередництва, а також роздрібної торгівлі України на основі відкритої статистичної інформації за 2008 2012 роки. Запропоновано підхід до визначенні кількості підприємств за введеним припущенням про кількість найманих працівників ФОП. Проаналізовано структуру ринку оптової та роздрібної торгівлі за типами суб’єктів господарювання; зайнятість населення у цих сферах народного господарства; динаміку прибутковості (збитковості) торгових підприємств.

 

Посилання

Державна служба статистики України – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Державна служба статистики України, Збірник «Україна – 2011» / О.Е Остапчук: – К. – 2012.

Пасенченко Ю.А., Назаренко О.І./ Збалансована система nоказників управління запасами в ієрархічній торговій мережі// Економічний вісник НТУУ «КПІ», К. – 2012.

Проблеми формування нової економіки XXI століття: зб. наук. Праць за матер. міжнар. наук.-практ. конф. 2008 р. / Худа В.В., Кузьміна Н.О., Кириченко С.О./ Діяльність гуртових підприємств як елемент функціонування ринкового середовища/ Вінниця: КНТЕУ, К. – 2008. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2008dec/6_huda_kuzmin.php

Голошубова Н./ Розвиток торговельних мереж в Україні/ Н. Голошубова // Товари і ринки: – КНТЕУ, К. – 2011. – №1 – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/tovary/2011_1/3.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ