Стратегічні альтернативи товарної політики на ринку теплотехнічних товарів України

Автор(и)

  • Н.С. Кубишина
  • Н.Ю. Свербиус

Ключові слова:

маркетингова товарна політика, конкурентоспроможність, стратегічні альтернативи, модифікація, диференціація.

Анотація

У статті розкрито сутність маркетингової товарної політики промислових підприємств в умовах економічної нестабільності. Для посилення конкурентних позицій продукції промисловим підприємствам необхідно розроблювати виважену маркетингову товарну політику. Проаналізовано стратегічні альтернативи товарної політики, зокрема політику на ринку теплотехнічних товарів України. Запропоновано стратегію диференціації, яка полягає в здатності котельні або промислового котла комбінувати різні види палива, що допоможе значно зменшити вартість експлуатації такого товару та зробити його відмінним від товарів конкурентів. Найбільш привабливою стратегічною альтернативою товарної політики для підприємств на ринку теплотехнічних товарів України є диференціація товару, так як таке рішення не потребує залучення значної кількості ресурсів в порівнянні із стратегією інновації. Диференціація товару за рахунок поліпшення його властивостей робить його більш уніфікованим, комплексним і зручним, завдяки чому компанія розвиває свій імідж і формує імідж компанії – новатора, що дозволяє їй розширити сферу своєї діяльності на ринку і завоювати сегменти на нових ринках.

 

Посилання

Гаркавенко С.С. Маркетинг [Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.] – К. : Лібра, 2004. – 712с.

Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицях [Учеб. пособие]. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 495 с.

Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: [Підруч. для студ. вищ. навч. закл.] – Суми: Унів. кн., 2005. – 232 с.

Павленко А.Ф. Маркетинг [Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни] / Павленко А.Ф., Войчак А.В.; Київ. нац. екон. ун-т. – 2-е вид., допов. і випр. – [К., 2001] – 106 с.

Балабанова Л.В., Холод В.В. Стратегічне маркетингове управління конкурентноспроможністю підприємств. – К.: Професіонал, 2008. – 448 с.

Опалення в Україні: тенденції, проблеми, перспективи. /Під заг. ред. чл.- кор. НАН України В.А.Андрієнка. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2011 – 256 с.

Кубышина Н.С. Маркетинг: Учеб. пособие для студентов, преподавателей ВУЗов / Зозулев А.В., Кубышина Н.С. – К., 2010. – 421 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ