Процес транснаціоналізації економіки України

Автор(и)

Ключові слова:

глобалізація, транснаціоналізація, транснаціональні компанії (ТНК), прямі іноземні інвестиції (ПІІ), валовий внутрішній продукт (ВВП).

Анотація

В даній статті розглядається проблема поглиблення процесів транснаціоналізації економіки України в контексті світових процесів глобалізації. Досліджується збільшення впливу ТНК на основні показники розвитку економіки. Описуються причинно-наслідкові зв’язки дії механізмів двох суб’єктів світової економіки – держави та ТНК. На основі статистичної звітності визначається взаємозалежна динаміка впливу показників зростання економіки України та показників поглиблення транснаціоналізаціїї. Висвітлено основні шляхи державного регулювання процесів транснаціоналізаціїї в Україні.

 

Посилання

Доклад Генерального секретаря ООН о работе Организации на 54 Сессии Генеральной Ассамблеи [Електронний ресурс] // Генеральна Ассамблея ООН. Режим доступу:

http://www.un.org/russian/documen/gadocs/54sess/ch4-2.htm/

Тимофєєв В.В., Омеляненко Т.В. Визначення методом кластерного аналізу рівня впливу України на глобальне економічне середовище / В.В. Тимофєєв, Т.В. Омеляненко // Бизнесинформ. – 2010. – №4(1) – С. 109-112

Ronkainen I., Moffett M. International business / I.Ronkainen, M.Moffett.– NY.: Dryden, 2005. – 168 p.

World Investment Report 2012 / United Nations Conference of Trade and Development. – Switzerland: United Nations Publication, 2012. – 203 p.

Лозова Г.М. Особливості впливу ТНК на розвиток конкурентних відносин в Україні / Г.М. Лозова // Вісник КНУ. – 2005. – №73 – С. 27-30

Филиппова И.А. Мировая экономика и международный бизнес: учебное пособие / И.А. Филиппова. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 168 с.

Лук’яненко Д. Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності : навч. посібн. / Д. Г. Лук’яненко. – К. : КНЕУ, 2005. – 204 с.

Україна у цифрах 2011 статистичний збірник за ред. Осауленка / Державна служба статистика України. – Київ: Держаналітінформ, 2012. – 251 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ