ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

О.П. Кавтиш, Т.Є. Шевченко, Л.А. Сердюк

Анотація


У статті досліджено стан легкої промисловості України, визначено причини, що стримують її розвиток, запропоновано шляхи їх подолання.

 


Ключові слова


легка промисловість; фінансова криза; виробництво; галузь; продукція; ринок; Україна.

Повний текст:

PDF

Посилання


Носова Н.І., Сараєва І.М. Стратегічні напрямки державної підтримки легкої промисловості України в умовах лібералізації міжнародної торгівлі // Економічні інновації. – 2012. – Вип. 47/ [Електронний ресурс]. Режим доступу до джерела:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ei/2012_47/PDF/15_Nos.pdf

Офіційний сайт Державного комітету статистики України. Експрес-випуск: Обсяг реалізованої промислової продукції в Україні 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 років [Електронний ресурс] / Режим доступу.:

http://www.ukrstat.gov.ua/

Офіційний сайт Асоціації «Укрлегпром». Мінстат: Підсумки роботи легкої промисловості України за січень – серпень 2009-2011 роки [Електронний ресурс] / Режим доступу.:

http://ukrlegprom.org.ua/statistika_analitika_ukrlegpromu.html

Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник. – К. : ДП «Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України», 2011. – 282 с.

10. Україна у цифрах у 2010 році Статистичний збірник / За ред. О.Г.Осауленка. – К. : Держкомстат України, 2010. – 252 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.