Концептуальні основи до здійснення зовнішньоекономічної діяльності

К.В. Жуйкова, К.Ю. Желяскова

Анотація


У статті розглянуті концептуальні основи до здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Проаналізовано спільні риси системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності на рівні держави в країнах світу. Досліджено роль держави у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання.

 


Ключові слова


зовнішньоекономічна діяльність підприємства; структура управління; підприємство; держава; управління; завдання; договір; регулювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» : за станом на 7 квіт. 2008 р. / Верховна Рада України – Офіц. вид. – К. : Парламентське видавництво, 2008. – 47с. – (Серія «Закони України»). – ISBN 978-966-611-615-7.

Закон України «Про міжнародні договори України» від 22.12.1993 р. №3767-ХІІ. http://www.zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?page=1&nreg=422%2F96-%E2%F0 .

Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р. №93/96-ВР. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=93%2F96-%E2%F0 .

Закон України «Про дію міжнародних договорів на території України» від 10.12.1991 р. №1953-ХІІ. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1953-12 .

Закон України від 23.09.1994 року №185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», зі змінами і доповненнями. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=185%2F94-%E2%F0 .;

Гребелъник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / О.П., Гребелъник , О.О. Романовський– К.: Деміур, 2003. – 296 с. – ISBN 966-457-756-4.

Багрова І.В. Зовнішньоеко-номічна діяльність підприємств [Текст] / І.В. Багрова, Н.І.Редіна, В.Є. Власюк, О.О. Гетьман – Д. : ДДФЕІ, 2002. – 585с. – ISBN 966-7214-70-2.

Белийченко О.Г. (№5(95), 2009). Перспективи галузевої конкурентоспроможності в умовах глобалізації. – «Актуальні ,проблеми економіки»: Науково економічний журнал/ – К. :ВНЗ «НАУ», 2010 . – 88с. – ISBN 5–282–01993–0.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.